[smartslider3 slider="2"]

hospital and clinic card mediguard premier by kurnia ambank

Mencari insurans perubatan yang menawarkan lebih daripada perlindungan
penghospitalan asas? mediGUARD Premier adalah JAWAPANNYA! Selain
daripada perlindungan penghospitalan yang asas, ia menawarkan pelbagai
manfaat tambahan dan memberikan perlindungan yang sebaiknya pada
harga yang berpatutan.
Dengan mediGUARD Premier
Anda Akan Ditawarkan Dengan Pilihan Pelan Kad Perubatan Atau
Tanpa Kad Perubatan
Dengan Kad Perubatan – Kemasukan Dan Keluar Hospital Akan
Menjadi Lebih Mudah
Anda akan diberi kad perubatan. Anda hanya perlu mengemukakan kad
di mana-mana hospital panel untuk kemasukan hospital. Kad ini akan
menjamin kemasukan dan keluar hospital tanpa apa-apa masalah bagi
hilang upaya yang dilindungi. Anda mungkin perlu membayar caj yang
tidak dilindungi, jika ada.
Tanpa Kad Perubatan – Anda Boleh Membuat Pilihan
Ke Mana-Mana Hospital
Anda perlu membayar perbelanjaan hospital dan menyerahkan dokumen
dan bil-bil yang lengkap kepada kami untuk membuat tuntutan sekiranya
dilindungi.
Anda Boleh Menikmati Pelbagai Manfaat Tambahan
• Rawatan Dialisis Buah Pinggang / Kanser Pesakit Luar Tahunan
• Rawatan Kecemasan Pesakit Luar & Pergigian Akibat Kemalangan
• Rawatan Fisioterapi Pesakit Luar
• Transplan Organ
• Pendapat Kedua Untuk Pembedahan
• AIDS
• Rawatan Pemulihan Di Rumah
• Had Tahunan Keseluruhan Berganda Untuk Kecederaan Akibat
Kemalangan Semasa Di Luar Negara
• Perubatan Utama
• Kematian Akibat Kemalangan
• Kehilangan Keupayaan Kekal Akibat Kemalangan
• Manfaat Pengebumian Akibat Kemalangan
• Manfaat Rawatan Klinikal Pesakit Luar (Pilihan)
• Pembayaran Penuh Untuk Kemasukan Hospital Kerajaan (sehingga had
tahunan keseluruhan)

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress