INSURANCE COVID 19 LINDUNGI DIRI ANDA SEMASA BERCUTI KE LUAR NEGARA

Melihatkan situasi di seluruh dunia ketika ini, tak lengkapjika anda pergi bercuti tanpa perlindungan takaful
atau insurans COVID-19.
Tidak hairanlah apabila perlindungan ini menjadi perbualan hangat kaki-kaki travelyang rata—ratanya tidak
sabar untuk melepaskan gian bercuti di negara orang.
Etiqa TripCare 360: Melindungi percutian luar negara anda dengan
manfaat tambahan COVlD-19

Daripada tambahan serenclah RMSS/minggu, lindungi diri anda dengan perlindungan yang berjumlah sehingga
RM300,000.
Manfaat tambahan COVlD-19 ini memastikan perjalanan anda tidak terganggu dengan masalah kewangan,
sekiranya terjadi sesuatu yang disebabkan oleh wabak ini. Perlu ingat, tanpa memilih manfaat tambahan ini,
anda tidak layak untuk membuat sebarang tuntutan berkaitan dengan COVlD-19 walaupun anda mempunyai
pelan asas TripCare 360.
Perlindungan takaful atau insurans COVID-19 yang ditawarkan
menerusi Etiqa TripCare 360*:
*tertakluk kepada siji/ atau polisi perlindungan anda
Perjalanan yang dibatalkan akibat jangkitan COVlD-19
Usah khuatir dengan sebarang keputusan saat-saat akhir.
Terima pampasan sehingga RM5,OOO sekiranya perjalanan anda terpaksa dipendekkan atau dibatalkan.
Jika anda disahkan positif COVID-19 sebelum memulakan perjalanan, anda akan menerima pembayaran balik
untuk kos bilik hotel clan sebagainya.Jangan lupa clapatkan perlindungan ini 14 hari sebelum anda bertolak.

Bagi perjalanan yang terpaksa dipenclekkan pula, kos seperti penghantaran anda pulang turut akan dilindungi.
Perbelanjaan perubatan
Bantuan kewangan sehingga RM300,000 disediakan jika anda disahkan positif COVID-19.
Perlindungan ini membolehkan anda menerima rawatan perubatan tanpa tunai (jika perlu dimasukkan ke
hospital) clengan kemuclahan Suratjaminan (GL).
Pembayaran balik pula akan diberikan untuk perbelanjaan perubatan, bil hospital atau rawatan jika anda posit
COVlD-19 semasa dalam perjalanan atau percutian anda.
Perbelanjaan perubatan COVID-‘l9 ini meliputi:
– Perbelanjaan rawatan pesakit luar
– Perbelanjaan rawatan susulan
– Perbelanjaan rawatan alternatif yang clisyorkan oleh pakar
Pemindahan perubatan kecemasan & penghantaran pulang ke Malaysia
Perlindungan sehingga RM100,000.

Pengangkutan kecemasan clan rawatan perubatan dalam perjalanan untuk memindahkan anda yang sedang
kritikal ke hospital terdekat dilindungi di bawah manfaat tambahan ini.jika perlu, kos membawa anda pulang
ke tanah air bagi meneruskan rawatan perubatan turut akan ditanggung.
Penghantaran pulang ke Malaysia & pengebumian jenazah
Sama ada pengebumian dilakukan di tempat berlakunya kematian atau punjenazah dibawa pulang ke tanah
air, kos ini dilindungi sepenuhnya di bawah pelan Etiqa TripCare 360.
Pampasan sehingga RM100,000 diberikan untuk menampung kos ini, memastikan pengurusan jenazah orang
yang dilindungi dapat dilakukan tanpa sebarang kekangan kewangan.
Penafian: Senarai ini adalah tidak menye/uruh. Sila rujuk Helaian Pendedahan Produk, Polisi lnsurans atau Sijil
Takaful anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Lain-lain kelebihan pelan perlindungan Etiqa TripCare 360
Anda bukan sahaja dilindungi bagi perkara-perkara berkaitan COVID—19.
Etiqa TripCare 360 turut menyediakan perlindungan jika perjalanan anda terganggu akibat situasi seperti:

– Kelewatan penerbangan — terima sehingga RM1OO untuk 2jam kelewatan, tanpa perlu membuat sebarang
tuntutan.
– Kehilangan bagasi – buat tuntutan hanya menerusi WhatsApp, clan terima sehingga RMS,OOO dengan
segera.
– Rawatan perubatan tanpa tunai – SuratJaminan (GL) akan clisediakan menerusi satu panggilan ke talian
hotline 24jam.
Nota: Manfaat Covid-19 tidak melindungi destinasi di bawah Kategori 4 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)
di mwv. cdc.go v/coronavirus.
Bersedia untuk bercuti tanpa worry? Langgani pelan perlindungan Etiqa
TripCare 360 berserta manfaat tambahan COVID-19 hari ini!

50% LikesVS
50% Dislikes
Call Pak Syed
11 Kerjaya Yang Laris Selepas PKP
%d bloggers like this: