PELAN KAD PERUBATAN ​(MEDICAL CARD) HARGA EKONOMI PRUBSN TAKAFUL MEDIC PROTECTOR

CIRI-CIRI UTAMA PRODUK
1.Produk bermula *RM50 sahaja sebulan.
2.RM25,000 minimum jumlah perlindungan (kematian).
3.Pilihan tempoh perlindungan hinga 70 atau 100 tahun.
4.Perlindungan tambahan
– Medic Protector
– Income Protector
– Crisis protector

*Tertakluk terma & syarat
​Apa itu medical card medic protector?
Rider ini menyediakan sokongan kewangan sekiranya ada kemasukan ke hospital dan pembedahan atau rawatan pesakit luar yang terpilih dan anda juga akan menerima perlindungan tertinggi bagi Penyakit Kritikal yang tertentu.

​​Apa itu crisis protector?
Rider ini membayar satu jumlah sekaligus apabila disahkan menghidap mana-mana daripada 36 penyakit kritikal. Jumlah perlindungan asas anda tidak akan terjejas dengan pembayaran manfaat ini.
Apa itu income protector?
Rider ini membayar satu jumlah perlindungan tahunan (pendapatan) apabila anda disahkan menghidap penyakit kritikal atau kehilangan upaya kekal sebelum umur 70 tahun. Bayaran manfaat tahunan ini dibuat pada setiap ulang tahun tuntutan sehingga umur tamat tempoh, atau tarikh kematian, yang mana lebih awal.

#EJEN DI PERLUKAN

PM UNTUK FREE QUOTATION

%d bloggers like this: